Locka kunder och öka dramatiskt butikers attraktionskraft med Sharps effektfulla professionella skärmar för att optimera varumärkesidentitet och igenkännande i livliga butiksmiljöer.  Vår expertis kan bidra till att förstärka trovärdigheten genom att skapa minnesvärd butiksatmosfär, presentera information med säsongsbetonade, taktiska och säljfrämjande meddelanden i hela butiken och introducera nya innovativa sätt att optimera samverkan med kunder och driva merförsäljning.

Även i de mest utmanande och konkurrenskraftiga butiksmiljöer kan Sharps kompetens och innovationsförmåga alltid erbjuda en lösning som gör bestående intryck på både gamla och nya kunder.

Våra innovativa pekskärmar möjliggör interaktiva demonstrationer och högeffektivt och personligt informationsutbyte för att maximera kundengagemanget och öka försäljningspotentialen.

Sharps pekskärmsteknik i fasta kiosker eller försäljningsterminaler kan bidra till ökad interaktion med kunderna och generera möjligheter till försäljning utan personalens medverkan.