Så här fungerar elektronisk fakturahantering

Så fungerar elektronisk fakturahantering med Ascendo Invoice

Ascendo Invoice är molnverktyget som digitaliserar, effektiviserar och automatiserar konterings- och attestflödet.

Ingenting installeras på användarnas enheter. Programmet är molnbaserat och nås via webbläsaren i datorn, surfplattan eller mobilen. Det enda som installeras är en liten klient på företagets server, som används för att koppla ihop Ascendo Invoice med ditt affärssystem.

Alla dina leverantörsfakturor konverteras till sökbara PDF:er och samlas i ett digitalt flöde. Oavsett om det ursprungliga formatet är papper, e-faktura, PDF, XML eller något annat. Du väljer om du vill att alla dina leverantörsfakturor ska skickas direkt till en inskannings- och tolkningsbyrå eller om du själv vill skanna fakturorna.

Programmet kan automatiskt kontrollera att fakturorna matchar underlagen: varufakturor matchas mot inköpsorder, hyresfakturor matchas mot avtal, och leasingfakturor matchas mot betalningsplanerna i kontrakten.

Fakturorna konteras automatiskt enligt ditt regelverk – programmet väljer rätt konteringsmall baserat på projektnumret på fakturan.

Ett mejl skickas automatiskt till förvald attestant med länk till fakturan. Ascendo Invoice kan automatiskt kontrollera attesträttigheter.

Kontakta våra säljare

Andreas Funevik

Andreas Funevik

Affärsutvecklare


0522-26 19 94
E andreas@utecab.se

Christoffer Sandefalk

Christoffer Sandefalk

Affärsutvecklare


0522-26 19 95
E christoffer@utecab.se

Roine Lundh

Roine Lundh

Affärsutvecklare


0522-26 19 91
E roine@utecab.se

Mathias Lindell

Mathias Lindell

Affärsutvecklare


0522-26 19 90
0708-75 33 33
E mathias@utecab.se