POSTHANTERING

Sänk kostnaden med en frankeringsmaskin. Du sparar 6 kronor per brev jämfört med frimärken.

Vi har frankeringssystem för varje behov, oavsett om du skickar mycket eller lite brev. Dagens moderna frankeringsmaskiner med touchskärmar i färg förenklar för användaren. Med ett frankeringssystem har du ditt eget postkontor inhouse.
Brevvågen väger och beräknar portot, vilket säkerställer rätt porto på dina brev, vilket kommer att spara portokostnader. 

Med ett frankeringssystem kan dina brev även göras mer personliga genom att budskap, logotyper eller text kan tryckas samtidigt som du frankerar dina brev.
Visste ni… att man inte får dra av momsen på ett vanligt frimärke som i dagsläget kostar 15kr, men med ett frankeringssystem kostar portot bara 10,50kr och här du får du dra momsen.

Besparingen blir från 6,60 kr/brev

Kontakta våra säljare

Christoffer Sandefalk

Christoffer Sandefalk

Affärsutvecklare


0522-26 19 95
E christoffer@utecab.se