MILJÖ

Miljö & hållbar utveckling i fokus

På Utec jobbar vi med hållbar utveckling med fokus på vår omgivning.
Vi fokuserar mycket på vår miljö och jobbar med återvinning och källsortering. Vi följer också våra leverantörers riktlinjer och miljöpolicies.

Här kan du läsa mer om vår Miljöpolicy 2024.

Vi uppfyller kraven och är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Utec Retursystem
Vi samlar in förbrukade lasertoner/bläckpatroner från laserskrivare och bläckstråleskrivare för återtillverkning och återvinning för att återigen bli användbara produkter.

Gör som många andra, minska miljöbelastningen och returnera dina förbrukade lasertoner och bläckpatroner till oss.

Vi samarbetar med Xerox retursystem som skickar Retursedlar och Returboxar.

Klicka här för att beställa returbox

Klicka här för att beställa retursedel/hämtning