Här kan du se hur du skriver ut räkneverk för hur mycket din skrivare har gått.

Skriv ut rapporten och scanna in. Maila sedan rapporten till rakneverk@utecab.se